Historiske data

Her finner du månedlig anonymisert turhistorikk fra Oslo Bysykkel. Lager du noe gøy med disse dataene? La oss vite om det på post@oslobysykkel.no

Turdata

Legacy turdata fra før April 2019 finnes nederst på denne siden

Ideer for å komme i gang

  • 🚌 Sammenlign effektiviteten til bysyklene mot andre former for offentlig transport
  • 🚲 Visualiser de mest populære sykkelrutene i Oslo
  • ⚡️ Kartlegg "rushtiden" til de ulike stasjonene
  • 📈 Lag grafikk basert på disse tallene

Dokumentasjon

Lisens

Dataene er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0

Datautvalg

Listene inkluderer alle fullførte turer på over 1 minutt, gjort av vanlige brukere mens Oslo Bysykkel er åpent. Dette ekskluderer avbrutte turer, og sykler flyttet av våre medarbeidere. Dataene oppdateres midnatt UTC, hvilket betyr at det vil være avvik mellom antall turer per dag i disse listene, sammenlignet med tallene på live-siden som følger lokal tidssone.

Variabler

VariabelFormatBeskrivelse
started_at
TimestampTidspunktet turen startet
ended_at
TimestampTidspunktet turen ble avsluttet
duration
IntegerLengde på tur i sekunder
start_station_id
StringUnik ID for startstasjon
start_station_name
StringNavn på startstasjon
start_station_description
StringBeskrivelse av hvor startstasjon er plassert
start_station_latitude
Desimalgrader i WGS84Breddegrad for startstasjon
start_station_longitude
Desimalgrader i WGS84Lengdegrad for startstasjon
end_station_id
StringUnik ID for endestasjon
end_station_name
StringNavn på endestasjon
end_station_description
StringBeskrivelse av hvor endestasjon er plassert
end_station_latitude
Desimalgrader i WGS84Breddegrad for endestasjon
end_station_longitude
Desimalgrader i WGS84Lengdegrad for endestasjon

Sanntidsdata

Du kan også hente sanntidsdata om tilgjengelighet av sykler og stasjoner

Legacy turdata

Legacy turdata følger et annet format. Dette er de tilgjengelige variablene:
VariabelFormatBeskrivelse
start_station_id
StringUnik ID for startstasjon
start_time
TimestampTidspunktet turen startet
end_station_id
StringUnik ID for endestasjon
end_time
TimestampTidspunktet turen ble avsluttet
Stasjonene har andre IDer i legacydataen. Noen stasjoner kan også ha endret posisjon. Disse filene vil være til hjelp: