Vilkår for bruk av Oslo Bysykkel

  • Et bysykkelabonnement er personlig.
  • Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den i en stasjon til du har levert den i en stasjon.
  • Vis hensyn og følg trafikkreglene!

Oslo Bysykkel utvikles og driftes av Urban Infrastructure Partner AS (heretter UIP), i samarbeid med Oslo kommune. For å ta bysyklene i bruk må du ha betalt for abonnement, samt registrert deg med gyldig telefonnummer og bankkort. Tjenesten fungerer som beskrevet under Om Oslo Bysykkel. Med dette inngår du en avtale med UIP, som er underlagt følgende vilkår for kjøp, bruk og personvern:

Hvordan Oslo Bysykkel fungerer

1.1 Oslo Bysykkel tilbyr sykler for personlig bruk i Oslo. Syklene er tilgjengelig i bysykkelstasjoner på ulike steder i byen, og skal plasseres tilbake i en slik stasjon ved endt tur. Oversikt over tilgjengelige stasjoner finnes på Oslo Bysykkels nettsted og i systemets app (tilgjengelig for iPhone og Android).

1.2 For å få tilgang til tjenesten må du registrere et telefonnummer og annen til enhver tid påkrevet informasjon, et aktivt betalingskort og kjøpe et gyldig produkt.

1.3 Registrering og kjøp gjøres på vårt nettsted eller i vår app. Man kan også aktivere produkter gjennom å løse inn en verdikode.

1.4 Et produkt gir deg full tilgang til tjenesten i en nærmere definert periode produktet varer. Hva slags produkter som er tilgjengelig for salg, med ulike priser og varighet, vil kunne variere.

1.5 Et aktivt produkt lar deg låse ut sykler ved hjelp av app eller interaktiv skjerm på stativ.

1.6 Du kan alltid levere tilbake en sykkel i en ledig lås, også når anlegget er stengt for uttak.

1.7 Du kan når som helst avslutte bruk av tjenesten og slette registrerte personopplysninger.

1.8 Oslo Bysykkel skal gi deg muligheten til å bruke Oslo Bysykkel appen og stasjonene for å finne og ta i bruk bysykkel om det er bysykler tilgjengelig. All tilgjengelighet finner man i Bysykkel appen. Da det er et begrenset antall sykler kan ikke Oslo Bysykkel garantere at det er en sykkel innenfor en avstand som er praktisk for deg eller at du finner en bysykkel i det hele tatt.

Bruk

2.1 Du og Oslo Bysykkel er de eneste partene i denne avtalen. Du er den eneste brukeren av tjenesten. Av den grunn bør du ikke låne bort bysykkelen eller overlate utlånskort, brukerkonto eller personlig kode til andre. Om du mister/blir frastjålet mobilen eller utlånskort, eller taster feil personlig kode ved uthenting må dette umiddelbart meldes til post@oslobysykkel.no.

Avgrensninger

3.1 Du må være 15 år eller eldre for å benytte Oslo Bysykkel. Er du under 18 år, må du ha skriftlig fullmakt fra foresatte.

3.2 Produktene er personlige og kan ikke overdras eller videreselges. Dette inkluderer deling av innloggingsopplysninger til app, eller deling av opplåsingskoder for bruk på stasjon.

3.3 Du kan kun ha ett aktivt produkt om gangen.

3.4 Du kan kun være logget inn på én app/enhet om gangen.

3.5 Du kan kun ta ut én sykkel om gangen.

3.6 Du kan ha sykkelen i det antall minutter som gjelder for ditt produkt før du må låse den i en stasjon. Unnlater du å levere tilbake bysykkelen før inkludert tid utløper, vil du bli belastet for overtidsbruk ihht vilkår gjeldende for produktet du har kjøpt. Du vil få en SMS med påminnelse 5 minutter før vi begynner å trekke deg. Ved misbruk av tjenesten har UIP anledning til å sperre tilgang permanent.

3.7 Bysykkelen skal ikke brukes utenfor angitte områder, i skog og mark eller til sykling utenfor vanlig vei.

3.8 Produktene gir ikke tilgang til bysykkeltjenester i andre byer med mindre annet er opplyst om ved kjøp eller når du mottar verdikode.

3.9 Anleggets sesong og åpningstider er spesifisert i Om Oslo Bysykkel.

3.10 Anlegget kan stenge helt eller delvis på kort varsel, f.eks. på grunn av vær/føre eller spesielle arrangementer/hendelser i byen.

Ditt ansvar

4.1 Du er ansvarlig for å legge inn og oppdatere informasjonen knyttet til din profil.

4.2 Syklene blir satt ut i god stand og blir fortløpende kontrollert og reparert, men det kan likevel være at du finner en defekt sykkel i stativet. Du er selv ansvarlig for å etterse at sykkelen er hel og i forsvarlig stand FØR den tas i bruk. Oslo Bysykkel er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet en defekt sykkel som du forsettlig eller uaktsomt tar i bruk. Vi ber deg ta kontakt via appen, Facebook messenger eller e-post post@oslobysykkel.no hvis du oppdager større skader på bysykkelen du nettopp har lånt.

4.3 Du skal utføre en grunnleggende sikkerhetssjekk av bysykkelen før du tar den i bruk. Dette gjøres med en visuell sjekk og en kontroll av bremsenes funksjonalitet. Du må ikke bruke kjøretøyet hvis det er noen merkbare problemer (for eksempel synlig skade på hjul, bremser, lys eller ramme. Hvis du oppdager slike problemer med sykkelen må den ikke tas i bruk. Rapporter inn skaden via appen. Da hjelper du alle byens bysyklister.

4.4 Du er ansvarlig for å vurdere om det er bra nok forhold til å sykle og overholde trafikkreglene, og du er også personlig ansvarlig dersom du påfører deg selv eller andre skade ved bruk av bysykkelen.

4.5 Du skal ikke bruke bysykkel under påvirkning av alkohol, narkotika, medisinering, eller andre stoffer som kan svekke din evne til trygt å bruke sykkelen.

4.6 Du er ansvarlig for å returnere sykkelen til en stasjon i tide.

4.7 Setter du fra deg bysykkelen utenom et av våre stasjoner, skjer det helt og holdent på eget ansvar. Blir sykkelen stjålet er du erstatningspliktig om sykkelen ikke dukker opp innen 14 dager, og du må umiddelbart melde tyveriet til UIP.

4.8 Dersom noe uforutsett skulle skje, inkludert ulykke eller tap av sykkel, plikter du å ta kontakt med UIP så snart som mulig.

Videresalg

5.1 Det er ikke tillatt å videreselge tjenesten med mindre det foreligger en særskilt, skriftlig avtale som tillater dette.

5.2 Oppdages videresalg av tjenesten, vil det behandles som strid av vilkår. Det relevante abonnementet vil da avsluttes av UIP uten varsel eller refusjon. I tillegg reserverer UIP seg retten til å utestenge deg fra UIPs tjenester i fremtiden.

For sen levering

6.1 Ved for sen levering vil du få en advarsel. Advarsler blir sendt som SMS til ditt telefonnr, og er synlig i tjenestens app og nettsted. Leverer du for sent en gang, vil din tilgang til Oslo Bysykkel bli sperret, og du vil hverken kunne låse ut sykler eller kjøpe nye produkter.

6.2 En advarsel varer i ett år fra den ble gitt, før den automatisk nullstilles.

6.3 Ta kontakt med UIP umiddelbart dersom du mener du har fått en feilaktig advarsel eller sperring.

Ved tap av sykkel

7.1 Etter endt bruk må du returnere bysykkelen til ett av Oslo Bysykkels sykkelstasjoner. Hvis sykkelen ikke er plassert på korrekt vis, er du erstatningspliktig dersom den blir stjålet. Du fester sykkelen ved å sette nesen på sykkelen inn i stasjonen. Denne har en liten RFID-chip som forteller systemet at sykkelen er returnert. Bekreftelse får du i appen. Du skal i alle tilfeller sjekke sykkelen fysisk om app ikke brukes.

Du har fått bekreftelse i appen når du får opp kvittering for turen. I appen skal du da se at det står “Sykkelen er levert” og deretter “Takk for turen”, start- og endestasjon, antall minutter turen tok og navn på bysykkelen du brukte.

7.2 Dersom sykkelen er mistet, stjålet eller totalvraket, og dermed ikke tilgjengelig for andre medlemmer, blir du erstatningsansvarlig. Hvis sykkelen ikke kommer tilbake innen 14 dager, vil du motta en faktura på 5000 NOK som erstatning for den tapte sykkelen, selv om sykkelen returneres til Oslo Bysykkel på en senere dato. Er du under 18 år og sykler med foresattes godkjenning, er den foresatte erstatningspliktig.

7.3 Er du under 18 år, er den foresatte erstatningspliktig.

Betaling

8.1 Oslo Bysykkel forbeholder seg rettet til å belaste direkte fra ditt kreditt/debetkort når du kjøper et produkt, overstiger den inkluderte leietiden eller har et aktivt løpende abonnement. Månedsabonnement fornyes automatisk til den enhver tid gjeldende pris.

8.2 Du bekrefter at du er autorisert til å bruke kredittkort eller debetkort du oppgir. Du autoriserer at Oslo Bysykkel kan belaste det oppgitte kredittkortet, debetkortet med gebyrene du har pådratt deg i forbindelse med din bruk av tjenesten, slik beskrevet i denne avtalen.

8.3 Betalinger til oss gjøres gjennom en tredjepart tilbyder av betalingsløsninger. Vi er ikke ansvarlige for betalingsprosessen eller eventuelle kostnader knyttet til slike tredjeparter.

8.4 For å bestride eventuelle gebyrer eller avgifter som Oslo Bysykkel måtte belaste deg, må du kontakte Oslo Bysykkel innen rimelig tid fra datoen for den omstridte avgiften, og gi Oslo Bysykkel all informasjon Oslo Bysykkel finner nødvendig.

8.5 Enhver utestående betaling for bruk av bysykkel eller et gebyr pålagt av grunnlag av denne avtalen vil bli gjennomført av oss ved hjelp av betalingsmåten beskrevet. Hvis betalingen imidlertid ikke kan gjennomføres på grunn av forhold innenfor din kontroll (feil på kredittkortnummer, endring av kredittkort uten varsel eller lignende), vil Oslo Bysykkel forbeholde seg retten til å belaste betalingskort direkte når denne informasjonen er oppdatert.

Misbruk av tjenesten

9.1 Ved misbruk av tjenesten kan UIP sperre din tilgang til Oslo Bysykkel permanent.

Personvern

Ved tegning av abonnement på Bysykkel, vil UIP Oslo Bysykkel AS behandle personopplysninger om deg. Vennligst se vår personvernerklæring her: https://oslobysykkel.no/personvern-policy, som regulerer vår behandling av dine personopplysninger.

Verdikoder

Takk for at du sprer sykkelglede til noen du bryr deg om! Vennligst les våre vilkår for kjøp av verdikode nøye før du går til betaling.

Selger: UIP AS, org nr 914 253 721. Selgers hovedaktivitet er drift av Oslo Bysykkel.

Kjøper: Den som betaler for verdikoden hos UIP.

Mottaker: Den som innløser verdikoden. Mottaker må godta vilkår for bruk ved innløsing, herunder være fylt 18 år, eller ha fullmakt fra foresatt for å bruke bysykkel.

10.1 Per 2020 er verdien på verdikodene 499 kr for sesongabonnement og 149 kr for månedsabonnement. Verdikodene kan kun benyttes i gjeldende sesong.

10.2 Kjøper mottar en verdikode på e-post eller SMS etter at verdikoden er betalt i sin helhet. Det er kjøpers ansvar å sende eller gi verdikoden videre til mottaker.

Mottaker må selv løse inn koden og, om nødvendig, registrere seg som medlem av Oslo Bysykkel på oslobysykkel.no.

10.3 Verdikoden kan ikke byttes til kontanter.

10.4 Kjøper har ikke angrerett og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse. For mer informasjon, se Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (kapittel 1, §2).

For mottaker gjelder våre generelle vilkår (se punkt 1-3 ovenfor).

Vilkårene gjelder fra 1. desember 2020. UIP står fritt til å endre vilkårene for kjøp, bruk og personvern.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på post@oslobysykkel.no

God tur!

Oppdatert 30.11.2020