Vilkår for bruk av Oslo Bysykkel

  • Et bysykkelabonnement er personlig.
  • Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den i en stasjon til du har levert den i en stasjon.
  • Vis hensyn og følg trafikkreglene!

Oslo Bysykkel utvikles og driftes av Urban Infrastructure Partner AS (heretter UIP), i samarbeid med Oslo kommune. For å ta bysyklene i bruk må du ha betalt for abonnement, samt registrert deg med gyldig telefonnummer og bankkort. Tjenesten fungerer som beskrevet under Om Oslo Bysykkel. Med dette inngår du en avtale med UIP, som er underlagt følgende vilkår for kjøp, bruk og personvern:

1.1 Du må være over 18 år, eller ha fylt 15 og kunne vise til fullmakt fra foresatte.

1.2 Abonnementet er personlig og kan ikke overføres til andre.

1.3 En mottatt verdikode kan ikke byttes til kontanter, se ellers egne vilkår for kjøp av verdikode.

1.4 Du har kun angrerett i 24 timer fra kjøpstidspunktet. Etter at en bysykkel er tatt i bruk kan du likevel ikke anvende angreretten og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter. Du aksepterer at eventuelt tilleggskjøp, som aksepteres i Oslo Bysykkels app, er bindende og ikke kan angres. For mer informasjon, se Lov 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) kapittel 6, § 22 bokstav m."


2. Bruk

2.1 Du er ansvarlig for å legge inn og oppdatere informasjonen knyttet til din profil.

2.2 Du er ansvarlig for å sykle forsiktig og overholde trafikkreglene, og du er også personlig ansvarlig dersom du påfører deg selv eller andre skade ved bruk av bysykkelen.

2.3 Du er personlig ansvarlig for sykkelen. Av den grunn bør du ikke låne bort bysykkelen eller overlate utlånskort, brukerkonto eller personlig kode til andre. Om du mister/blir frastjålet mobilen eller utlånskort, eller taster feil personlig kode ved uthenting må dette umiddelbart meldes til post@oslobysykkel.no.

2.4 Syklene blir satt ut i god stand og blir fortløpende kontrollert og reparert, men det kan likevel være at du finner en defekt sykkel i stativet. Du er selv ansvarlig for å etterse at sykkelen er hel og i forsvarlig stand FØR den tas i bruk. Oslo Bysykkel er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet en defekt sykkel som du forsettlig eller uaktsomt tar i bruk. Vi ber deg ta kontakt via appen, Facebook eller e-post post@oslobysykkel.nohvis du oppdager større skader på bysykkelen du nettopp har lånt. Da hjelper du alle byens bysyklister.

2.5 Du kan bruke bysykkelen i inntil 60 minutter, før den må returneres til et stativ. Unnlater du å levere tilbake bysykkelen, vil du bli belastet i henhold til overtidsbruk. Du vil få en SMS med påminnelse 5 minutter før vi begynner å trekke deg. Etter de inkluderte 60 minuttene, koster det 5 kroner per påbegynte kvarter. Ved misbruk av tjenesten har UIP anledning til å sperre abonnementet permanent.

2.6 Bysykkelen skal ikke brukes utenfor angitte områder, i skog og mark eller til sykling utenfor vanlig vei.

2.7 Setter du fra deg bysykkelen utenom et av våre stasjoner, skjer det helt og holdent på eget ansvar. Blir sykkelen stjålet er du erstatningspliktig om sykkelen ikke dukker opp innen 14 dager, og du må umiddelbart melde tyveriet til UIP.

2.8 Etter endt bruk må du returnere bysykkelen til ett av Oslo Bysykkels sykkelstasjoner. Hvis sykkelen ikke er plassert på korrekt vis, er du erstatningspliktig dersom den blir stjålet. Du fester sykkelen ved å sette nesen på sykkelen inn i stasjonen. Denne har en liten RFID-chip som forteller systemet at sykkelen er returnert. Bekreftelse får du i appen. Du skal i alle tilfeller sjekke sykkelen fysisk om app ikke brukes.

Du har fått bekreftelse i appen når du får opp kvittering for turen. I appen skal du da se at det står “Sykkelen er levert” og deretter “Takk for turen”, start- og endestasjon, antall minutter turen tok og navn på bysykkelen du brukte.

2.9 Dersom sykkelen er mistet, stjålet eller totalvraket, og dermed ikke tilgjengelig for andre medlemmer, blir du erstatningsansvarlig. Hvis sykkelen ikke kommer tilbake innen 14 dager, vil du motta en faktura på 7500 NOK som erstatning for den tapte sykkelen, selv om sykkelen returneres til Oslo Bysykkel på en senere dato. Er du under 18 år og sykler med foresattes godkjenning, er den foresatte erstatningspliktig.


3. Videresalg

Det er ikke tillatt å videreselge tjenesten med mindre det foreligger en særskilt, skriftlig avtale som tillater dette.

Oppdages videresalg av tjenesten, vil det behandles som strid av vilkår. Det relevante abonnementet vil da avsluttes av UIP uten varsel eller refusjon. I tillegg reserverer UIP seg retten til å stenge deg ute av UIPs tjenester for fremtiden.


4. Personvern

Ved tegning av abonnement på Bysykkel, vil UIP Oslo Bysykkel AS behandle personopplysninger om deg. Vennligst se vår personvernerklæring her: https://oslobysykkel.no/personvern-policy, som regulerer vår behandling av dine personopplysninger.


Vilkår for kjøp av verdikoder

Takk for at du sprer sykkelglede til noen du bryr deg om! Vennligst les våre vilkår for kjøp av verdikode nøye før du går til betaling.

Selger: UIP AS, org nr 914 253 721. Selgers hovedaktivitet er drift av Oslo Bysykkel.

Kjøper: Den som betaler for verdikoden hos UIP.

Mottaker: Den som innløser verdikoden. Mottaker må godta vilkår for bruk ved innløsing, herunder være fylt 18 år, eller ha fullmakt fra foresatt for å bruke bysykkel.

5.1 Per 2019 er verdien på verdikodene 399 kr for sesongabonnement og 49 kr for 24-timers abonnement. Verdikodene kan kun benyttes i gjeldende sesong.

5.2 Kjøper mottar en verdikode på e-post eller SMS etter at verdikoden er betalt i sin helhet. Det er kjøpers ansvar å sende eller gi verdikoden videre til mottaker.

Mottaker må selv løse inn koden og, om nødvendig, registrere seg som medlem av Oslo Bysykkel på oslobysykkel.no.

5.4 Verdikoden kan ikke byttes til kontanter.

5.5 Kjøper har ikke angrerett og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse. For mer informasjon, se Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (kapittel 1, §2).

For mottaker gjelder våre generelle vilkår (se punkt 1-3 ovenfor).

Vilkårene gjelder fra 23. november 2016. UIP står fritt til å endre vilkårene for kjøp, bruk og personvern.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på post@oslobysykkel.no

God tur!Oppdatert 18.03.2020