Sanntidsdata

Sanntidsdata er tilbudt i formatet GBFS (General Bikeshare Feed Specification). Les mer om dette på GitHub. Data oppdateres hvert 10. sekund.

Dataene er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0

Identifikasjon i header

Alle spørringer til vårt sanntids-API bør sende headeren Client-Identifier. Denne bør inneholde en verdi som beskriver applikasjonen som kaller APIet. Verdien bør inneholde navnet på ditt firma/organisasjon, deretter en strek og navn på applikasjonen, som mittfirma-reiseplanlegger eller mittfirma-bymonitor.

Endepunkter

Auto discovery

Auto-discovery-fil som lenker til alle de andre filene som er publisert av systemet.

Endepunkt: gbfs.json (Dokumentasjon)

CURL request

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" https://gbfs.urbansharing.com/oslobysykkel.no/gbfs.json

Respons

{
 "data":{
  "nb":{
   "feeds":[
    {
     "url":"https://gbfs.urbansharing.com/oslobysykkel.no/system_information.json",
     "name":"system_information"
    },
    {
     "url":"https://gbfs.urbansharing.com/oslobysykkel.no/station_information.json",
     "name":"station_information"
    },
    {
     "url":"https://gbfs.urbansharing.com/oslobysykkel.no/station_status.json",
     "name":"station_status"
    }
   ]
  }
 },
 "ttl":10,
 "last_updated":1553592630
}

System

Maskinlesbar grunnleggende informasjon om Oslo Bysykkel

Endepunkt: system_information.json (Dokumentasjon)

CURL request

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
 https://gbfs.urbansharing.com/oslobysykkel.no/system_information.json

Respons

{
 "last_updated": 1553592653, 
 "ttl": 10, 
 "data": {
  "system_id": "oslobysykkel", 
  "language": "nb", 
  "name": "Oslo Bysykkel", 
  "operator": "UIP Oslo Bysykkel AS", 
  "timezone": "Europe/Oslo", 
  "phone_number": "+4791589700", 
  "email": "post@oslobysykkel.no"
 }
}

Stasjoner

Informasjon om alle stasjoner, med adresser og beskrivelse.

Endepunkt: station_information.json (Dokumentasjon)

CURL request

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
 https://gbfs.urbansharing.com/oslobysykkel.no/station_information.json

Respons

{
 "last_updated": 1553592653,
 "data": {
  "stations": [
   { 
    "station_id":"627",
    "name":"Skøyen Stasjon",
    "address":"Skøyen Stasjon",
    "lat":59.9226729,
    "lon":10.6788129,
    "capacity":20
   },
   { 
    "station_id":"623",
    "name":"7 Juni Plassen",
    "address":"7 Juni Plassen",
    "lat":59.9150596,
    "lon":10.7312715,
    "capacity":15
   },
   { 
    "station_id":"610",
    "name":"Sotahjørnet",
    "address":"Sotahjørnet",
    "lat":59.9099822,
    "lon":10.7914482,
    "capacity":20
   }
  ]
 }
}

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet på sykler og stasjoner

Endepunkt: station_status.json (Dokumentasjon)

CURL request

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
 https://gbfs.urbansharing.com/oslobysykkel.no/station_status.json

Respons

{
 "last_updated": 1540219230,
 "data": {
  "stations": [
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 7,
    "num_docks_available": 5,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "175"
   },
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 4,
    "num_docks_available": 8,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "47"
   },
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 4,
    "num_docks_available": 9,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "10"
   }
  ]
 }
}

Historiske data

Du kan også laste ned anonymisert turhistorikk