Åpen kildekode

Under følger biblioteker vi har benyttet til utvikling av denne appen. Vi retter en stor takk til utviklerene av disse.