Appintegrasjon

Våre apper for iOS og Android støtter dyplenking til utvalgte deler av appene. Slik kan du åpne Bysykkel-appen direkte fra din app.

Android

URI-skjema
URIBeskrivelse
oslobysykkel:stationsÅpner kartvisningen
oslobysykkel:stations/{station-id}Åpner kartvisningen med stasjonen som samsvarer med valgt stasjons-id
oslobysykkel:tripsÅpner turhistorikken
oslobysykkel:profileÅpner profilsiden

Test dyplenking fra kommandolinjen på Android:

adb shell am start -W -a android.intent.action.VIEW -d oslobysykkel:trips

Test dyplenking fra din apps kode som en «implicit intent» på Android:

Intent tripsIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("oslobysykkel:trips"));
this.startActivity(tripsIntent);

iOS

URI-skjema
URIBeskrivelse
oslobysykkel://stationsÅpner kartvisningen
oslobysykkel://stations/{station-id}Åpner kartvisningen med stasjonen som samsvarer med valgt stasjons-id
oslobysykkel://tripsÅpner turhistorikken
oslobysykkel://profileÅpner profilsiden